Elektriske biler

De første elektriske bilene som kom på markedet, som Think bilen, hadde en svak motor, trengte mange batterier og kunne bare kjøre korte strekninger. På mange måter kan man sammenligne dem med de første bilene som konkurrerte mot hest og kjerre. Akkurat som da, så hadde de nye elektriske bilene sine forkjempere og motstandere. Forkjemperne så knapt noen feil med bilen, mens motstanderne ikke så noen fordeler.

I en slik polarisert debatt så ble det vanskelig å se løsninger, men heldigvis så fortsatte man å jobbe med problemene og videreutvikle de elektriske kjøretøyene. Dagens kjøretøy er ikke perfekt på noen måte, men utviklingen har vært enorm.

Rekkevidde

En av de aller største problemene med elektriske biler er at man ikke kommer så langt med dem. De drives av batterier og når batteriene er tomme så står den der. Med fossilt brennstoff så kan man svinge inn på nærmeste bensinstasjon og fylle opp tanken. Det går ikke med en elektrisk bil. Denne må lades opp og dette tar mange timer. I noen tilfeller så må bilen stå og lade i 18-20 timer før den er fulladet. Med andre ord så er dette ikke en enkel prosess.

De nyeste modellene gjør det mulig å dra på lange turer og selve ladeprosessen er blitt raskere. Bilen kan nå stå på lading når den ikke brukes og være klar til bruk når som helst. Det er også kommet flere hybrid biler. Dette er biler som har både en bensinmotor og en elektrisk motor. Bensinmotoren tar over når man kjører lengre strekninger, mens den elektriske motoren brukes i urbane strøk. Dette er foreløpig den mest brukte versjonen av de miljøvennlige bilene.

Lading

Vi er ikke tålmodige og de yngre generasjonene er enda mer utålmodig enn vi er. Så det å måtte stoppe og stå i ro i mange timer mens bilens batterier lades opp er en stor ulempe. Så dette er en svært viktig faktor som må endres for at den elektriske bilen skal ha en sjanse til å vinne folks hjerter.

Det er også et praktisk aspekt med dette. Hvis man skal bruke den elektriske bilen til jobben hver dag så må den faktisk starte og den må kunne lades opp på veien. Hvis ikke så kan man risikere å bli stående utenfor jobben uten å kunne kjøres hjem. Hurtigladende batterer er under utvikling og dette vil nok ha en stor innflytelse på hvor populære disse kjøretøyene er.

Motorkraft og motorlyd

En elektrisk bil glir gjennom bybildet og lager svært lite lyd. Dette er veldig uvant og derfor er mange bekymret for at den skal skape trafikkfarlige situasjoner. Både fotgjengere, syklister og andre kan bli overrasket av en elektrisk bil som plutselig kommer opp bak dem. Derfor er det blitt diskutert om disse bilene skal bli pålagt å skape lyd.

Samtidig er støynivået i byer allerede høyt og derfor kan det være en lettelse å slippe den konstante motorduren assosiert med mange biler presset inn på et lite området. Vi må huske på at også støy er forurensing, en lydforurensing som plager mange.

De som elsker å høre på motorlyden, brølet fra en skikkelig kraftig motor når den blir ruset i et kryss, så vil det helt klart ikke være det samme å kjøre en elektrisk bil. Det er noe eget med å vite at det sitter en kraftig bilmotor under panseret. En motor som kan få deg fra 0-100 på svært kort tid og med en skikkelig godlyd i kassen.
Dessverre så tyder alt på at kraftige motorer med det karakteristiske brølet ikke lenger vil være å høres eller sees i bybildet eller på landsbygden i fremtiden. Istedenfor vil vi gli fremover på lette, slikemyke poter i elektriske biler.