Forandringer

Forurensing er et tema som diskuteres heftig i både politiske og forskningsbaserte sirkler. Folk flest har også en mening om dette emnet. Det er skrevet mange rapporter om de observerbare effektene av klimaforandringer, men det er fremdeles stor uenighet i om dette er menneskeskapt eller ikke.

Faktiske miljøforandringer

Det er i dag stor enighet om at miljøet har endret seg og ikke til det bedre. Temperaturen i de store verdenshavene har økt, noe som påvirker både havdyrene og den globale temperaturen. Isbreer smelter og det blir mer vann i havet noe som gjør at havnivået stiger. Dette vil over tid føre til at flere landområder kommer til å havne under havets overflate og potensielt sett bli dekket av vann. Noen av områdene vil kunne bli beskyttet av menneskeskapte diker og barrierer. Andre områder vil gå tapt.

Dette er bare de mest synlige miljøforandringene, andre forandringer er mer skjult. Dette er faktorer som at temperaturen verden over er stigende, enorme mengder plast i havene og mange andre faktorer. Her er hersker det større uenighet om hvorvidt dette faktisk er miljøforandringer.

Hvem har skylden?

Uavhengig av hvor mange miljøforandringer man ser eller ikke ser, så er det også en diskusjon om hvem som er ansvarlig. Noen mener at mange av de miljøendringene vi ser i dag skyldes naturlige endringer som skjer med jevne mellomrom. Det er altså ikke noe vi mennesker kan gjøre så mye med.

Andre mener at disse forandringene skyldes menneskelige aktiviteter. Derfor, mener de, må vi mennesker også justere våre behov og vårt levesett for å prøve å bremse den negative utviklingen som de mener å se.

Dette er en diskusjon som nok ikke blir ferdig med det første. Det er nesten umulig å avgjøre dette helt vitenskapelig, men de aller fleste vitenskapelige miljøene er enig om at mennesket har en stor innflytelse på miljøet. Hvis vi ikke begrenser hvor mye vi påvirker luftkvaliteten, varmeutviklingen og mye annet, så vil vi ende opp med en ubeboelig planet.

En bil fra eller til

Det er lett å bli overveldet av den negative omtalen av miljøet i media. Mange føler en form for avmakt når de ser hvor mye som må gjøres. Hva kan et menneske gjøre når problemet er så stort?
Så det har på mange måter gått tregt fremover i forhold til å få gjort de nødvendige endringene i hverdagen. Dette er den viktigste årsaken til at myndighetene nå har lagt opp til en rekke lovendringer som vil tvinge folk flest til å leve mer miljøvennlig. Dette innebærer blant annet å kreve at alle nyere biler skal være elektriske eller drevet av fornybar energi.
Med dette så viser myndighetene at hver eneste bil på veien er viktig i kampen mot klimaendringer.