Om Nettsiden

Denne nettsiden er laget for å gi en kortfattet og jordnær beskrivelse av elektriske biler og lignende. Målet er ikke å få folk til å føle seg skyldig, men heller å gjøre dem oppmerksom på alle mulighetene som finnes der ute. Det er mye vi, hver enkelt av oss, kan gjøre for å hjelpe miljøet uten at vi må endre så mye på livsstilen vår.

Vi ønsker å belyse dette i en rekke artikler og finne frem interessant informasjon om emnet. Håpet er at flere ser at selv om bærekraftig utvikling vil innebære noen forandringer, så kan man likevel beholde mye av det viktigste hvis man bare er litt tålmodig og lar ingeniørene gjøre jobben sin.